Обслуживание сигнализаторов загазованности

Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности является обязательным требованием государственного нормативного акта об охране труда "Правила безопасности систем газоснабжения Украины"(ПБСГУ). "Центр Энергетических Технологий" производит техническое обслуживание сигнализаторов загазованности в полном соответствии с требованиями ПБСГУ.

         

Вопросы обслуживания сигнализаторов загазованности рассмотрены  "Правилах безопасности систем газоснабжения Украины" (ПБСГУ) в главе 4 "Вимоги безпечної експлуатації системи газопостачання теплових електростанцій, котелень".

 

Объём, содержание, периодичность работ по техническому обслуживанию разъяснены в следующих пунктах ПБСГУ:

"      4.43. Контроль загазованості в приміщенні ГРП та котельні необхідно проводити із верхньої зони приміщення стаціонарними сигналізаторами загазованості або переносним приладом не рідше ніж один раз за зміну.

4.44. При виявленні підвищеної концентрації газу необхідно організувати додаткову вентиляцію приміщення, з’ясувати причину і негайно усунути виток газу. Перевірку стаціонарних сигналізаторів загазованості на спрацювання необхідно здійснювати відповідно до вимог документації з експлуатації заводу-виробника.

        4.45. Перевірка спрацювання пристроїв технологічного захисту і дій по максимальному і мінімальному тискам газу в газопроводах проводиться у строки відповідно до вимог документації з ескплуатації заводу-виробника."

 

"Центр Энергетических Технологий" как Специализированное предприятие газового хозяйства (СПГХ) обладет всеми необходимыми материалами и оборудованием для проведения технического обслуживания контрольно-измерительных приборов, средств контроля, автоматизации и сигнализации и в частности сигнализаторов загазованности.